aboutus
โพรไฟล์ QC
  • ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา: วิศวกรด้านเทคนิค 6 คนที่มีประสบการณ์มากมายในด้าน LED พร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 30 รายการทุกปี เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราให้สามารถแข่งขันในตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ระบบ QC: ระบบ QC ที่เข้มงวดสอดคล้องกับ ISO 9001
  • กระบวนการ QC รวมถึงการทดสอบวัสดุและการตรวจสอบ การทดสอบกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ การทดสอบกันน้ำ IP65 การทดสอบอายุ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
  • ด้วยความแข็งแกร่งด้านคุณภาพ ตอนนี้ Shenzhen Sunlight Lighting ได้ถูกส่งออกไปกว่า 30 ประเทศ: สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก สเปน อิตาลี เยอรมนี บราซิล ชิลี ฯลฯ
รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ